ADR Transporter - Budtaxi Knivsta AB 2021

Välkommen till våran hemsida...
Välkommen till våran hemsida...
Vi har transporterat gods sedan 1992
Välkommen till våran hemsida...
Vi har transporterat gods sedan 1992
Vi har transporterat gods sedan 1992
Till innehåll
ADR Transporter

Vi utför transporter i klass:
2, 3, 4.1-4.3, 5.1-5.2, 6.1-6.2, 7, 8, 9

Kapitel 1.3 Utbildning
Samtliga som är involverade i farligt gods hantering har denna minimiutbildning.
Utbildningen berör t.ex. avsändare, speditörer, terminalarbetare, chaufförer som kör begränsad mängd.
Efter genomgången utbildning erhålls ett utbildningsintyg.


                       
Klasser

Klass 2: Gaser

Klass 3: Brandfarliga vätskor

Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen

Klass 5: Oxiderande ämnen, organiska peroxider

Klass 6: Giftiga och smittfarliga ämnen

Klass 7: Radioaktiva ämnen

Klass 8: Frätande ämnen

Klass 9: Övriga farliga ämnen
Utbildare
Alla chaufförer har utbildats av Optimal Assistans
Är du i behov av en Farligt Gods Transport?

Skriv till oss för en offert!
Skriv till oss
Copyright  © Kenneth Ståhlberg, Budtaxi Knivsta AB 2009-2022, Alla rättigheter reserverade.
Flag Counter
Sidan uppdaterad: 31 januari 2022
Tillbaka till innehåll